Inför modulerna

Startmöte

För att påbörja någon av modulerna behöver ni som arbetsgrupp tillsammans göra startmötet. Därefter kan ni välja att genomföra en eller flera av de tre modulerna.

Situationskartan

Situationskartan är ett verktyg som ni kommer att arbeta med i alla delar av utbildningen. På startmötet börjar ni bygga denna kartläggning så grunden finns på plats när ni påbörjar någon av modulerna.

Om du vill skicka till tryckeri för utskrift bör utskriftsmåtten vara minst 891x630mm.

Modul 1

Partnerskapet

Modul 1 innehåller en introduktion till vad vi menar med partnerskap inom personcentrerad vård. Ni får lära er vad delad expertis och överenskommelse innebär, reflektera över ert nuvarande sätt att arbeta, dela lärdomar i gruppen och ta fram övningar för er vardag. Efter tre mötestillfällen kommer ni ha konkreta förändringar anpassade efter er arbetsplats. 

Modul 2

Patientberättelsen

Modul 2 ger en introduktion till vad vi menar med patientberättelsen inom personcentrerad vård och ni får diskutera hur ni arbetar idag. Ni får också ta reda på hur ni tar tillvara på patientens kunskap, upplevelse av sitt tillstånd och sina symptom, samt hur ni kan förstå patientens livssituation, förmågor och förutsättningar. Efter tre mötestillfällen kommer ni ha konkreta förändringar anpassade efter er arbetsplats. 

Modul 3

Dokumentation

Modul 3 ger en introduktion till hur vi ser på dokumentation inom personcentrerad vård. Ni får lära er vad vi menar med gemensam dokumentation och hälsoplan, samt byta lärdomar i gruppen. Efter tre mötestillfällen kommer ni ha konkreta förändringar anpassade efter er arbetsplats.