1/10

Agenda

gruppledaren läser högt

Detta kommer vi att göra under de kommande 50 minuterna:

Få en introduktion till begreppet Dokumentation. 

Reflektera och diskutera Dokumentation.

Arbeta med situationskartan.

Bestämma vad vi ska öva på i vardagen.