1/4

Mål med möte 1

Det här första mötet inom modulen Dokumentation ger en introduktion till vad vad vi menar med dokumentation inom personcentrerad vård. Ni får diskutera hur ni arbetar idag, samt utvärdera hur ni arbetar med dokumentation i just er verksamhet.

Till er hjälp har ni situationskartan som ni tog fram på startmötet. Det är alltså viktigt att ni har haft startmötet innan ni påbörjar någon av modulerna.