1/4

Mål med möte 2

Ni får en introduktion till vad begreppet Delad expertis betyder inom personcentrerad vård. Ni får också diskutera det ni har övat på och ta fram möjliga förbättringar kring delad expertis. 

Till er hjälp har ni situationskartan som ni redan har påbörjat.