1/10

Agenda

gruppledare läser högt

Detta kommer vi att göra under de kommande 50 minuterna:

Få en introduktion till begreppet Patientberättelsen.

Reflektera och diskutera patientberättelsen.

Arbeta med situationskartan.

Bestämma vad vi ska öva på i vardagen.