1/8

Agenda

Gruppledaren läser högt

Detta kommer vi att göra under de kommande 50 minuterna:

Få en introduktion till Gemensam dokumentation.

Dela lärdomar från vardagen.

Diskutera förbättringar.

Bestämma vad vi ska öva på i vardagen.