1/12

Agenda

Gruppledaren läser högt

Detta kommer vi att göra under de kommande 50 minuterna:

Få en introduktion till begreppet Hälsoplan. 

Dela lärdomar från vardagen.

Diskutera förbättringar.

Stärka partnerskapet i vår verksamhet.

Prata om vad vi kan lova oss själva framåt.