1/10

Agenda

Gruppledaren läser högt

Detta kommer vi att göra under de kommande 50 minuterna:

Få en introduktion till begreppet Partnerskapet.

Reflektera och diskutera Partnerskapet.

Arbeta med situationskartan.

Bestämma vad vi ska öva på i vardagen.