1/4

Mål med möte 1

Det här första mötet inom modulen Partnerskap ger en introduktion till vad begreppet partnerskap betyder inom personcentrerad vård och ni får diskutera hur ni arbetar idag.

Till er hjälp kommer ni ha situationskartan som ni tog fram på startmötet. Det är alltså viktigt att ni har haft startmötet innan ni påbörjar någon av modulerna.