1/8

Agenda

gruppledaren läser högt

Detta kommer vi att göra under de kommande 50 minuterna:

Få Introduktion till Erfarenhet och upplevelse.

Dela lärdomar från vardagen.

Diskutera förbättringar.

Bestämma vad vi ska öva på i vardagen.