1/4

Mål med möte 1

Det här första mötet ger en introduktion till vad begreppet patientberättelsen betyder inom personcentrerad vård.

Till er hjälp kommer ni ha situationskartan som ni tog fram på startmötet. Det är alltså viktigt att ni har haft startmötet innan ni påbörjar någon av modulerna.