1/12

Agenda

gruppledare läser högt

Detta kommer vi att göra under de kommande 50 minuterna:

Få en introduktion till begreppet Se personen. 

Dela lärdomar från vardagen.

Diskutera förbättringar.

Stärka patientberättelsen i vår verksamhet.

Prata om våra lärdomar.