1/10

Agenda

gruppledaren läser högt

Detta kommer vi att göra under de kommande 50 minuterna:

Få en introduktion till bakgrund och roller

Lyssna på en introduktion till utbildningen

Lyssna på en introduktion till personcentrerad vård 

Lyssna på grunder för ett bra samarbete

Göra en gemensam överenskommelse

Börja arbeta med Situationskartan

Tänka på till nästa gång