2/4

Innehåll för möte 3

Mötet tar ungefär 50 minuter, men avsätt gärna en timme. Vissa steg ska bara läsas upp, vissa har röstuppläsning och andra har övningar där det finns en timer som hjälper dig att hålla tiden. Det finns också lite marginal mellan momenten. Här är en översikt av mötets alla steg:

Steg 1: Agenda

Steg 2: Om detta möte

Steg 3: Om hälsoplan (röstuppläsning 2.06 min)

Steg 4: Lärdomar från vår vardag (timer 15 min)

Steg 5: Vad vi kan förändra (timer 15 min)

Steg 6: Tips inför framtiden

Steg 7: Om situationskartan framåt (röstuppläsning 0.35 min)

Steg 8: Om er väg framåt (röstuppläsning 1.18 min)

Steg 9: Om mål och mätning (röstuppläsning 1.54 min)

Steg 10: Vad ni lovar er själva (timer 3 min)

Steg 11: Berätta för varandra (timer 10 min)

Steg 12: Avslutning

Det kan vara skönt för dig att ha med denna överblick till mötet. Då kan du se alla stegen och har lättare att veta hur ni ligger till med tiden.