1/4

Mål med möte 3

Ni får en introduktion till vad begreppet Hälsoplan betyder inom personcentrerad vård. Ni får också diskutera det ni har övat på och ta fram möjliga förbättringar kring överenskommelsen.

Till er hjälp har ni situationskartan som ni redan har påbörjat.