4/12

Lärdomar från vår vardag

helgrupp 15 min

Under förra mötet valde vi varsin situation då vi skulle öva på att ta reda på patientens livssituation för att få en bild av personen. Vi fokuserade på följande påstående:

D. Se personen

Vi förstår patientens livssituation, personliga förmågor och förutsättningar.


Instruktioner

  • Alla i gruppen berättar vad de tyckte fungerade bra och vad som fungerade sämre.
  • De som lyssnar, antecknar om det är något som är särskilt intressant.
  • Dela upp tiden så att alla får lika mycket tid.