3/12

Om se personen

Lyssna tillsammans och häng med i texten nedan

En patient är alltid en person, men en person är inte alltid en patient. 

I kontakt med hälso- och sjukvård, samt omsorg är vi patienter, men vi är självklart så mycket mer. Om du får en bild av patienten som person kan du också ge en bättre vård, behandling och omsorg. Vad är det som kan motivera personen att förbättra sin hälsa? Hur lever personen och vilka är förutsättningarna? En del i patientberättelsen är att förstå patientens upplevelse av sitt tillstånd. En lika viktig del är att förstå personen utöver sin sjukdomsbild. 

Ofta koncentrerar sig personal på patientens behov, det som personen lider av, det personen inte kan eller det personen behöver hjälp med. Det är visserligen en viktig del av vård, behandling och omsorg, men det är också ovärderligt att förstå personens möjligheter, resurser och vilja. Det kan exempelvis vara personliga egenskaper som stärker patienten eller en önskan att kunna återvända till vissa aktiviteter. Det kan vara närstående som stöttar eller en aktiv livsstil som kan underlätta återhämtning. 

Att hjälpa patienter att lyfta fram sina förmågor kan också vara stärkande och läkande för patienterna. Det blir tydligare för dem hur de kan bidra i sin vård, rehabilitering eller omsorg. Om allt fokus istället läggs på personalens expertis är risken att patienten inte litar på de egna förmågorna och blir passiv.

Patienterna kanske berättar om behov eller resurser, såsom att de brukade träna mycket och vill komma i form igen så snart som möjligt. Det kan också vara sådant som du observerar, exempelvis om det finns närstående på plats och om de är engagerade och stöttande eller oroliga och obekväma i situationen. Ibland är det egenskaper som du märker över tid, såsom att en patient visar en väldig vilja och beslutsamhet och kämpar sig igenom utmaningar. Vid vissa tillfällen är det tydligt vad patienten berättar eller vad det är du ser, men ofta behöver du tolka och analysera. Det är viktigt att ta sig tid och dokumentera patientberättelsen så nära inpå alla möten med patienter som möjligt så att inget viktigt går förlorat.

När någon blir sjuk eller förstår att de behöver anpassa sitt liv, ändras ofta livsprioriteringar och relationer. Även när hälsan är oförändrad går vi alla in i olika skeden i livet där våra behov, förutsättningar och motivation förändras. Patientberättelsen ska därför inte vara statisk, utan något som vi fortsätter bygga på och fördjupa tillsammans.