En utbildning i personcentrerad vård för alla inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Allt är helt kostnadsfritt.

Kom igång med utbildning

Majoriteten av Sveriges regioner arbetar för att införa personcentrerad vård. När vi lyssnar och tar tillvara på patienters erfarenheter och upplevelser och involverar dem i planeringen av sin vård får vi mer aktiva patienter. Forskning visar att detta leder till både högre kvalitet och mer effektiv vård och omsorg.

Mer om personcentrerad vård

Utbildningen i korthet: Utbildningen görs i grupper med mixade kompetenser. Den består av tre moduler, där varje mötestillfälle är 50 min. Gruppen guidas steg för steg genom teori, diskussion och övningar. Ni får också öva och lära i det dagliga arbetet.

Till utbildningen